sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Duurzame Energie

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Duurzame Energie-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
  • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 275,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Duurzame Energie

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice: 088 58 40 888
Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Naslag

Waterkracht

De werking van waterkracht

De voorwaarde voor een potentieel aan waterkracht is een voortdurende aanvoer van water, in combinatie met een hoogteverschil (potentiële energie) of een behoorlijke stroomsnelheid (kinetische energie).

Lees meer over De werking van waterkracht >>

Toepassingen in grootschalige waterkrachtinstallaties

Globaal zijn drie toepassingen van waterkracht te onderscheiden:

Lees meer over Toepassingen in grootschalige waterkrachtinstallaties >>

Kleinschalige waterkracht

Naast grote stuwmeercentrales bestaan er ook kleinschalige toepassingen van waterkracht. Kleinschalige waterkracht combineert de voordelen van grootschalige waterkracht met die van gedecentraliseerde opwekking (zoals bij het gebruik van een dieselaggregaat).

Lees meer over Kleinschalige waterkracht >>

Waterkracht: de situatie in Nederland

Het verval van de Rijn en de Maas is respectievelijk 11 en 44 meter (dit is het verschil in hoogte bij binnenkomst in Nederland en zeeniveau) en het gemiddelde debiet bedraagt respectievelijk 1500 en 250 m3/s.

Lees meer over Waterkracht: de situatie in Nederland >>

Golfenergie

Golven worden veroorzaakt door de wind op de oppervlakte van de zee en bevatten zowel kinetische als potentiële energie. Golfenergie is alleen zinvol toepasbaar tussen de 40e en 60e breedtegraad. Het potentieel van golfenergie is vele malen kleiner dan dat van waterkracht. Golfenergie heeft in Nederland en België weinig potentie omdat de golven op de Noordzee te laag zijn.

Lees meer over Golfenergie >>

Getijden

De energie die met de met eb en vloed verplaatsende watermassa’s is gemoeid, is enorm. Op wereldschaal kan hier wel ongeveer 60.000 MW mee worden opgewekt. Weliswaar is het potentieel nog wel veel groter, maar op veel plaatsen is het hoogteverschil tussen eb en vloed te gering om het op rendabele wijze toe te passen.

Lees meer over Getijden >>

Blauwe energie

Met blauwe energie wordt energie bedoeld die kan worden gewonnen door het verschil in zoutconcentratie tussen zout water en zoet water te benutten. Dit kan met twee technieken: osmose (bekend als PRO: pressure retarded osmosis) en omgekeerde elektrolyse (bekend als RED: reversed electro dialysis). De restproducten van beide technieken zijn uitgefilterd sediment en brak water. In beide gevallen maakt men gebruik van membranen.

Lees meer over Blauwe energie >>

Energieopslagsystemen

Inleiding energieopslagsystemen

De geleidelijke overgang van traditionele naar duurzame energie leidt tot een groeiende vraag naar opslagsystemen. Duurzame energie heeft – meer dan ‘traditionele’ energie – het nadeel van tijdsafhankelijke en deels onvoorspelbare beschikbaarheid.

Lees meer over Inleiding energieopslagsystemen >>

Actieve voelbare warmteopslagsystemen

Van voelbare warmteopslag is sprake van een verschil in temperatuur. Dit in tegenstelling tot niet-voelbare warmteopslag dat we bijvoorbeeld vinden bij warmteopslag in fase-transformatiematerialen (Phase Transformation Materials, PCM’s).

Lees meer over Actieve voelbare warmteopslagsystemen >>

Latente warmteopslagsystemen

De naam voor deze opslagsystemen komt van het feit dat ze niet gebruikmaken van voelbare warmte (met een tastbaar temperatuurverschil), maar van de zogeheten latente warmte.

Lees meer over Latente warmteopslagsystemen >>

Chemische warmteopslag

Een vorm van energieopslag is chemische warmteopslag. Door gebruik te maken van een omkeerbare reactie (reversibel) is het mogelijk warmte op te slaan.

Lees meer over Chemische warmteopslag >>

Brandstofcellen

Toepassing van brandstofcellen

Brandstofcellen worden al tientallen jaren gezien als één van de meest veelbelovende duurzame technologieën voor onze toekomstige elektriciteitsvoorziening.

Lees meer over Toepassing van brandstofcellen >>

Ontwikkeling van verwarmingstechnieken

Duurzame ontwikkeling van verwarmingssystemen

Dit onderdeel gaat in op duurzame energie en alternatieve energiebronnen. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie? Welke alternatieve energiebronnen zijn er al?

Lees meer over Duurzame ontwikkeling van verwarmingssystemen >>

Geometrische energie: bodem- en aardwarmte

Diep in de aarde bevindt zich een enorm energiepotentieel: geothermische energie. Deze zit zowel in de bodem (bodemwarmte) als dieper in de aarde (aardwarmte). Ze is bruikbaar voor verwarming.

Lees meer over Geometrische energie: bodem- en aardwarmte >>

Bio-energie als energiebron

Voordat mensen de fossiele brandstoffen ontdekten, gebruikten zij alleen bio-energie als energiebron. Denk aan suikerriet, olie uit de koolzaadplant, houtsnippers, gras, houtskool, gedroogde mest en dierlijke vetten.

Lees meer over Bio-energie als energiebron >>

Trias energetica

De trias energetica is een denkmodel dat ontwikkeld is door Novem, tegenwoordig AgentschapNL. Het maakt duidelijk wat je kunt doen om spaarzaam en duurzaam met energie (en grondstoffen) om te gaan.

Lees meer over Trias energetica >>

Duurzame energiesystemen

Duurzame energiesystemen

Een energiesysteem zorgt ervoor dat de energie in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar is voor de eindgebruikers.Duurzame energiesystemen gebruiken duurzame energiebronnen als primaire energiedrager. In dit artikel leest u meer over verschillende manieren van warmteopslag.

Lees meer over Duurzame energiesystemen >>

Elektrische auto's

Elektrische auto's

Sinds 2008 is er een gestage opmars van (volledig) elektrische voertuigen. Al sinds eind jaren ‘90 zijn er hybridevoertuigen beschikbaar. Deze voertuigen combineren een interne verbrandingsmotor met een elektrische aandrijving die tijdens het remmen een kleine accu oplaadt.

Lees meer over Elektrische auto's >>

Energiemanagement

Energieverliezen in een installatie beperken

Energieverliezen in een installatie zouden met het oog op het efficiënt gebruiken van de elektrische energie, maar ook gedreven door kostenbesparingen, moeten worden beperkt. Om handvatten te geven voor  minimalisatie van de energieverliezen kan worden gekeken naar:

Lees meer over Energieverliezen in een installatie beperken >>

Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties

Een belangrijke factor bij het bepalen van de aansluitmogelijkheden, is de netimpedantie. De netimpedantie bepaalt in hoeverre stromen de spanning beïnvloeden. Bij spanningsverlies in een installatie of net zal naast uiteraard de grootte van de stroom, de netimpedantie bepalen hoe groot het  spanningsverlies zal zijn.

Lees meer over Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties >>

NEN 1010 krijgt nieuw deel over energiebesparing

In 2018 wordt een aanvulling uitgegeven op NEN 1010, bepalingen voor laagspanningsinstallaties. Het nieuwe deel richt zich op energie-efficiency. Toepassen van deze richtlijnen kan leiden tot een reductie van energiegebruik.

Lees meer over NEN 1010 krijgt nieuw deel over energiebesparing >>

Power Quality en verduurzaming elektriciteit

Spanningsniveau en energiebesparing

Om energiebesparing te realiseren, wordt er ook steeds kritischer gekeken naar het spanningsniveau. Een hoog spanningsniveau betekent iets meer geleverde energie en dus iets meer energieverliezen. Levert een verlaging van het spanningsniveau nu aanzienlijke energiebesparingen op? In de praktijk variëren de verwachtingen enorm. Wat is de realiteit?

Lees meer over Spanningsniveau en energiebesparing >>

Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen

Harmonische stromen vormen een extra belasting voor de installatie en geven extra verliezen. Als er sprake is van resonantie, treden extreem hoge harmonische stromen en spanningen op die direct tot uitval  van een installatie of verkeerd reageren van besturingen kunnen leiden. 

Lees meer over Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen >>

Windenergie

Toepassing van windenergie

Windenergie is een van de meest toegepaste vormen van duurzame energie in Nederland. Het ontstaan van wind is uiteindelijk terug te voeren op zonne-energie. De zonnestralen verwarmen namelijk de aarde en plaatselijk stijgt de warme lucht dan op.

Lees meer over Toepassing van windenergie >>

Windsnelheid

De wind varieert voortdurend in snelheid en richting. Om die reden is het niet zo eenvoudig om het potentieel aan windenergie of -vermogen op een bepaalde locatie te bepalen. Tussen windsnelheid en windvermogen bestaat een derdemachtsrelatie: Pwind is evenredig met v3.

Lees meer over Windsnelheid >>

Vermogenslevering uit de wind

In dit onderdeel leest u over de verschillende mogelijkheden waarop wind vermogen kan leveren.

Lees meer over Vermogenslevering uit de wind >>

Windturbines

In dit onderdeel komen typen windturbines aan de orde en wordt de werking van windturbines uitgelegd.

Lees meer over Windturbines >>

Warmtekrachtkoppeling

Werking van warmtekrachtkoppeling

De basis van warmtekrachtkoppeling met een motor is dat deze draait om stroom te genereren (zie onderstaande afbeelding). De daarbij vrijkomende warmte wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.

Lees meer over Werking van warmtekrachtkoppeling >>

Werking μWKK

μWKK staat voor micro warmte-krachtkoppeling. Tegenwoordig wordt ook veel de term HRe gebruikt. Hiermee wordt aangegeven dat dit toestel naast warmte ook elektriciteit levert en daardoor dus een decentrale opwekkers van elektriciteit is.

Lees meer over Werking μWKK >>