sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Duurzame Energie

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Duurzame Energie-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 275,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Duurzame Energie

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice: 088 58 40 888
Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Pakhuis Zutphen, goed voorbeeld van verduurzaming

Innovatieve ondernemers in de omgeving van Zutphen hebben hun handen ineen geslagen en hebben twee oude monumentale panden tegenover het station in Zutphen omgetoverd tot een innovatief centrum voor duurzame energie.

Het Pakhuis en de broodfabriek zijn de gebouwen waar hun visie op duurzaamheid wordt uitgedragen.

 

De techniek in het Pakhuis
 

Als je de ambitie hebt om innovatief en duurzaam te zijn, dan moeten de gebouwen hierbij uiteraard een voorbeeldfunctie vervullen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de energiebalans van het Pakhuis op jaarbasis op nul uitkomt. De technieken die zijn toegepast om dit te verwezenlijken zullen kort worden toegelicht. Uitgangspunt van het ontwerp is de “trias energetica” waarbij de volgende stappen zijn gezet:

 1. Beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, onder andere door goede isolatie van gevels, daken en beglazing, waarmee de isolatiewaarde van het gebouw meer dan verdubbeld is. Ook de toepassing van LED-verlichting beperkt de benodigde hoeveelheid elektriciteit.
 2. Energie is gehaald uit duurzame bronnen. 66 PV-panelen verzorgen het grootste deel van de benodigde elektrische energie.
 3. De energie voor verwarming en koeling komt van een warmtepomp en lage temperatuurverwarming (in de vorm van wandverwarming).

 

Pakhuis voor duurzaamheidsdoelstellingen

Pakhuis, verbouwd tot innovatief centrum.

 

De op het dak gelegen panelen (zie impressie in onderstaande figuur) zullen een geschatte elektriciteitopbrengst hebben van  ca. 15 MWh.

Hierbij is uitgegaan van de volgende berekening:

 • Het maximale vermogen van een paneel is 240W.
 • Totaal voor het gehele systeem is het maximale vermogen dan 66*240=15,8 kW
 • De hoeveelheid energie per m2 is geschat op 1100 kWh/m2
 • Het rendement van de panelen is: 14,75%
 • De oriëntatie  is grotendeels zuid met een hellingshoekvan circa 20 graden: 0,95
 • Het oppervlak van de panelen is 1,6m2, dus een totaal oppervlak van 105,6 m2
 • Te verwachten opbrengst: 1100*105,6*0,95*0,1475=16,27 MWh
 • Met inachtneming van wat verliezen (bekabeling, inverters) kan een opbrengst worden verwacht van 15 MWh.

 

Als referentie wordt vaak  voor  1kWp een hoeveelheid energie van 800 kWh aangehouden wat een iets lagere opbrengst zou betekenen. Er zijn in het pakhuis diverse monitoringsystemen waar de komende tijd alle energiestromen in het gebouw mee worden gemeten. De toekomst zal dus uitwijzen of er inderdaad sprake is van een 0-energie gebouw.

Pakhuis tot bijeenkomstgebouw voor duurzame techniek

Opzet van Pakhuis tot bijeenkomstgebouw voor duurzame techniek.

 

Een andere functie van het Pakhuis is educatie. Hiervoor is, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, onder meer een “smart grid- tafel ontwikkeld (zie onderstaande figuur).

Op de tafel zijn de volgende componenten opgenomen:

 • Opwekker (grootschalige elektriciteitscentrale)
 • Transmissienet en APX-prijzen
 • Distributienet (midden en laagspanning
 • Een industriële klant
 • Een PV-centrale (grootschalige toepassing PV)
 • Een snellaadstation voor elektrische auto’s
 • Huizen (huishoudelijke klanten met PV)

 

Verder zijn op de tafel door middel van LED-verlichting de verschillende energiestromen weergegeven en de communicatiekanalen.

toekomstige elektriciteitsvoorziening

Educatieve tafel voor uitleg over huidige en toekomstige elektriciteitsvoorziening.

Een meer schematische weergave van het net is weergegeven in onderstaande figuur.

Op de tafel worden 5 mogelijke scenario’s afgespeeld. Deze scenario’s zijn:

 • Scenario met veel wind (lage prijzen op APX)
 • Scenario met veel zon
 • Scenario zonder decentrale opwek
 • Scenario met veel zon en wind
 • Scenario met fout in lokaal laagspanningsnet

 

Op twee leerniveaus wordt de bijbehorende informatie gegeven. In de toekomst zullen voor deze tafel meer scenario’s worden ontwikkeld.

 

Schematische weergave van de “smart grid” tafel.

 

De opzet van deze tafel is om kinderen, studenten uit het voortgezet onderwijs en leerkrachten te interesseren voor techniek in het algemeen en de energievoorziening in het bijzonder. Ook vele anderen die betrokken zijn bij de voorziening van elektriciteit, maar inhoudelijk een betrekkelijke leek zullen zich met behulp van deze tafel snel een beeld vormen van de werking van het elektriciteitssysteem.