sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Duurzame Energie

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Duurzame Energie-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
  • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 275,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Duurzame Energie

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice: 088 58 40 888
Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Aansluiting elektrische auto’s

Bij het realiseren van een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s zijn een aantal technische kenmerken belangrijk bij de keuze van de oplaadpunten en voedende installatie.

 

  • welke oplaadsnelheid is gewenst en kan het voertuig faciliteren (vermogen)?
  • wat is het verwachte profiel waarmee opgeladen gaat worden?
  • wat is het vrije vermogen in de installatie en het elektriciteitsnet?

 

Verder is het zo dat een oplaadpunt vrijwel altijd een eigen eindgroep zal krijgen in de verdeelinrichting. De laadvermogens starten immers bij 1x10A en het meest gangbaar voor laden met wisselstroom is 1x16A, zie ook het artikel over elektrische auto's in Naslag.

 

Parkeerterrein of -garage

Bij de aanleg van een (semi)publieke oplaadinfrastructuur dient een inschatting te worden gemaakt van het maximale aantal voertuigen dat tegelijkertijd bij de oplaadpunten zou kunnen belanden.

 

Om te beginnen is het aanleggen van een dubbel oplaadpunt vaak een zinvolle stap. Qua werkzaamheden is de aanleg van een dubbel oplaadpunt even intensief als de aanleg van een enkelvoudig oplaadpunt. Er kan dan in de praktijk altijd voor gekozen worden om slechts één parkeerplek te handhaven voor elektrische auto’s. Een tweede parkeerplek ‘aansluiten’ is dan alleen een kwestie van markeren of beborden.

Dubbel oplaadpunt met één gereserveerde parkeerplek (Foto: David van der Mark)

Dubbel oplaadpunt met één gereserveerde parkeerplek (Foto: David van der Mark).

 

Wanneer de oplaadpunten bedoeld zijn voor passanten en/of de eigen leaserijders, volstaat het in de praktijk om per contactdoos 3x16A uit te leggen (gegeven dat 1x16A de meest voorkomende wisselstroomvariant is aan voertuigzijde). Tot en met zes oplaadpunten of drie dubbele doet men er verstandig aan om een gelijktijdigheid van 1 te hanteren. Bij grotere aantallen kan een factor van 0,7 worden gehanteerd voor het samenstel van oplaadpunten, zie ook het artikel Profiel van elektrische auto’s.

 

Verder is het raadzaam om bij meerdere oplaadpunten de afgaande fasen cyclisch te laten verdraaien. De oplaadpunten zijn dan gedraaid ten opzichte van elkaar aangesloten op de fasen van het elektriciteitsnet. Dus fasevolgorde van oplaadpunt 1 is L1,L2,L3  van het net, bij oplaadpunt 2 L2,L3,L1 en bij oplaadpunt 3 L3,L1,L2, en zo verder, zie ook Meting elektrische auto’s.

 

Bedrijfsvloot

Bij het aanleggen van een oplaadvoorziening ten behoeve van (de eigen) bedrijfswagens kunnen er specifieke wensen worden opgesteld. Vaak is een dergelijke voorziening ‘missie kritisch’. Dat wil zeggen dat de aangesloten voertuigen binnen een gegeven tijd  weer voldoende opgeladen moeten zijn. Vaak is dat een korter tijdsbestek dan bij personenauto’s het geval is.

 

Dat leidt ertoe dat de oplaadvermogens vaak groter zijn, bijvoorbeeld 50kW per voertuig, als de ChaDeMo of type 2 Combo standaard gehanteerd wordt, of het aan populariteit toenemende 3x32A (22kW) via wisselspanning. Zie ook het artikel over elektrische auto's in Naslag. Belangrijk om te beseffen is dat hier de gelijktijdigheid tijdens het opladen met vlagen, maar wel elke normale werkdag, 1 zal zijn. Typische momenten waarop dat gebeurt, zijn de lunchpauze en direct aan het einde van de werkdag.

 

Het kan daarom zinvol zijn te kijken naar een gecombineerde samenstelling van verschillende oplaadvermogens. Wanneer er bijvoorbeeld 8 busjes in de vloot rijden, kan men er voor kiezen om een dubbel snellaadpunt te installeren om in de pauzes gespreid de voertuigen bij te laden. En voor de avonduren voorzien 8 reguliere type oplaadpunten de busjes van energie (dan is er meer tijd voor het opladen). Afhankelijk van de AC-lader in de busjes kan dan eventueel volstaan worden met 1-fase per oplaadpunt.

 

Plaatsing voedende verdeelinrichting

Wanneer er meerdere oplaadpunten worden aangelegd op een locatie, leidt dit in de praktijk vaak tot een losse (nieuwe) verdeelinrichting achter de hoofdverdeler. In theorie maakt de fysieke locatie van deze verdeler niet veel uit, in de praktijk biedt het plaatsen van deze verdeler nabij de oplaadpunten zelf twee voordelen.

  1. De doorsnede van de geleiders van de voedende kabel kan vaak kleiner zijn dan de som van de afgaande kabels richting de oplaadpunten. Dat scheelt dus koper en geld.
  2. Bij een storing of werkzaamheden aan de laadpunten kunnen de beveiligingen snel onderscheiden, gecontroleerd en/of bediend worden.

 

Het tweede punt zou in een correct gedocumenteerde installatie geen aanleiding mogen zijn, de praktijk is echter weerbarstiger. Het zal de eerste keer niet zijn dat een gebouwbeheerder voor 30+ (eind)groepen staat en mag gaan speuren naar de groep(en) van de oplaadpunten.

 

Meer lezen

Lees meer over elektrische auto's.

Lees meer over het profiel van elektrische auto’s.

Lees meer over meting aan ladende elektrische voetuigen.