sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Duurzame Energie

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Duurzame Energie-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
  • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 275,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Duurzame Energie

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice: 088 58 40 888
Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Begrippen

D

E

Enkelvoudige scheiding

Scheiding tussen stroomketens of tussen een stroomketen en aarde door middel van fundamentele isolatie.

 

EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) van gebouwen

F

G

Gelijkspanningszijde

Deel van een PV-installatie vanaf een zonnecel tot aan de gelijkspanningsaansluitklemmen van de PV-omvormer

 

Gelijkspanning

H

K

Kortsluitstroom onder standaardbeproevingscondities

Kortsluitstroom van een PV-module, PV-streng, PV-array, PV-opwekeenheid onderstandaardbeproevingscondities (ISC STC)

 

N

Nullastspanning onder standaardbeproevingscondities

Spanning over een onbelaste (open) PV-module, PV-streng, PV-array, PV-opwekeenheid of aan de gelijkspanningszijde van de PV-omvormer onder standaardbeproevingscondities (USTC)

 

O

P

PV-wisselspanningsmodule

Geïntegreerd samenstel van een PV-module en een PV-omvormer waarbij de elektrische aansluitklemmen uitsluitend wisselspanning voeren. De gelijkspanningszijde is niet toegankelijk

 

PV-voedingsleiding

Leiding die de wisselspanningsaansluitklemmen van de PV-omvormer verbindt met een distributiegroep van de elektrische installatie.

 

PV-omvormer (invertor)

Toestel dat gelijkspanning en gelijkstroom omvormt in wisselspanning en wisselstroom.

 

De wisselspanningskant van de omvormer moet worden verbonden met een eindgroep of groep van de installatie of rechtstreeks met het openbare net. De leiding waarmee dit gebeurt is gedefinieerd als de PV-voedingsleiding.

 

PV-gelijkspanningshoofdleiding

Leiding die de aansluitkast voor de PV-opwekeenheid verbindt met de gelijkspanningsaansluitklemmen van de PV-omvormer.

 

PV-opwekeenheid

Samenstel van PV-arrays. In de installatie zijn om de diverse strengs of arrays met elkaar te koppelen diverse DC-koppelkasten aanwezig. Tot en met de PV-gelijkspanningshoofdleiding is het systeem gelijkspanning. Om te kunnen koppelen met het openbare net of de installatie is een omvormer nodig die deze gelijkspanning omzet naar wisselspanning. 

 

PV-array

Mechanisch en elektrisch geïntegreerd samenstel van PV-modules en andere componenten die noodzakelijk zijn om een gelijkspanningsvoeding te vormen.

 

PV-streng

Keten waarin PV-modules in serie zijn geschakeld zodat het PV-array de vereiste uitgangsspanning kan opwekken.

 

PV-cel (zonnecel)

Elementaire PV-component die bij blootstelling aan licht, zoals zonnestraling, elektriciteit kan opwekken. De zonnecel is een halfgeleidercomponent die door blootstelling aan licht zorgt voor de elektrische energie. Door deze cellen samen te bouwen in een mechanisch beschermde unit ontstaat de PV-module. De diverse zonnecellen worden in serie (of in serie en parallel) geschakeld en worden ondergebracht in een behuizing. Dit geheel vormt dan een module.

 

PV-module

Kleinste samenstel van onderling verbonden zonnecellen dat volledig tegen milieu-invloeden is beschermd. De modules vormen de basis voor de opbouw van een PV-installatie.

 

PV-installatie

Bij een PV-installatie zijn diverse modules in serie met elkaar doorverbonden, waardoor de gewenste uitgangsspanning wordt verkregen. Vervolgens worden diverse strengs parallel geschakeld om tot het gewenste vermogen te komen. Dit vormt het PV-array. Een PV-installatie kan uit meerdere PV-arrays worden opgebouwd. Met bekabeling worden diverse arrays met elkaar doorverbonden. Een invertor zorgt voor de omzetting naar wisselspanning (zie de afbeelding hieronder).

 Opbouw van een PV-installatie.

 

Parallelschakeling

Passieve zonne-energie

R

Resonantie

Er zijn twee vormen van resonantie die veelal gezamenlijk optreden. De eerste vorm is de serieresonantie, zie onderstaande figuur.

Serieresonantie

 

 

De inductiviteit wordt gevormd door de inductiviteit van het netwerk (transformatoren, kabels) en is altijd wel aanwezig. De capaciteit kan de gezamenlijke capaciteit van condensatoren zijn die zeker bij toepassing van condensatorbatterijen aanwezig is. Er ontstaan een minimale impedantie als de inductieve en capacitieve impedantie aan elkaar gelijk zijn, dus als:

 

Dit treedt op als de frequentie gelijk is aan:

 

Als in de netspanning ook een harmonische spanning aanwezig is met een frequentie die nagenoeg gelijk is aan deze resonantiefrequentie, dan kunnen er grote harmonische stromen gaan lopen. Bij parallelresonantie worden er harmonische stromen geïnjecteerd, waarbij ingevoed wordt op een systeem met L en C in parallel, zoals aangegeven in onderstaande figuur.

 

Parallelresonantie

 

 

Als de inductieve en capacitieve impedantie aan elkaar gelijk zijn (dus bij dezelfde resonantiefrequentie als bij serieresonantie) ontstaat er een hoge impedantie. Bij dezelfde geïnjecteerde harmonische stroom zal dit leiden tot hoge harmonische spanningen. Hiervoor geldt uiteraard wel de voorwaarde dat er stromen geïnjecteerd worden met een frequentie die nagenoeg gelijk is aan de resonantiefrequentie.

 

S

Standaardbeproevingscondities (STC)

Beproevingscondities zoals beschreven in NEN 10904-3 voor zonnecellen en PV-modules De afkorting STC staat voor ‘standard test conditions’.

 

W

Wisselspanningszijde

Deel van een PV-installatie vanaf de wisselspanningsaansluitklemmen van de PV-omvormer naar het aansluitpunt van de PV-voedingsleiding naar de elektrische installatie.

 

Warmte- koude opslag

Warmtepomp

Windturbines

Z