sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Duurzame Energie

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Duurzame Energie-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld Bekijk de voorbeelden
 • Handige formules en interactieve berekeningen. Bekijk de voorbeelden
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 275,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Duurzame Energie

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice: 088 58 40 888
Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Profiel van PV-opweksystemen

Het opgewekte vermogen van een PV-installatie hangt af van diverse factoren zoals:

 • Het piekvermogen van de installatie;
 • De ligging en locatie van de panelen;
 • Het rendement van de totale installatie.

 

In de onderstaande artikelen wordt op deze onderdelen nader ingegaan.

Het piekvermogen van de installatie

Het piekvermogen van de installatie hangt af van het aantal PV-panelen en het aantal Watts per PV-paneel. Wattpiek (Wp) is het maximaal vermogen van het PV-paneel, getest onder standaard omstandigheden (STC, Standard Test Conditions). Deze omstandigheden zijn:

 • sterkte van de invallende zonnestralen met een vermogen van 1000 W/m²;
 • richting van de invallende zonnestralen: loodrecht op het paneel;
 • temperatuur van de zonnecel: 25°C.

 

De wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnecel, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. De wattpiek is dus nuttig om de prestatie of efficiëntie van een zonnepaneel te testen. Een gemiddelde zonnecel haalt een rendement van ongeveer 15 tot 20%. Dit is de verhouding van het invallend vermogen zonlicht tot het uitgaand vermogen elektrische energie. Met een instraling van 1000 Watt per vierkante meter betekent dit dat een zonnepaneel van 1 m² een vermogen heeft van 150 tot 200 wattpiek per m2.

 

Naast een waarde van STC wordt ook een vermogen opgegeven bij “normale condities”, NOTC, waarbij uitgegaan wordt van een 800 W/m2 instraling en de nominale temperatuur van de panelen, waardoor het rendement iets achteruit gaat.

 

Hoeveel elektrische energie nu geproduceerd wordt door de zonnecel, hangt af van de lokale omstandigheden op de plaats waar het zonnepaneel staat opgesteld. De richting van waaruit de zonnestralen op het paneel vallen, de temperatuur van het paneel et cetera.

 

Als vuistregel geldt dat gemiddeld genomen een in Nederland opgesteld zonnepaneel voor een theoretisch vermogen van één wattpiek een opbrengst kan genereren van ongeveer 0,88 kilowattuur elektriciteit per jaar.

De ligging en locatie van de panelen

De plaats waar de panelen worden geïnstalleerd en de oriëntatie en hellingshoek bepalen de uiteindelijke opbrengst van de panelen. Het gemiddeld aantal zonuren per jaar verschilt in Nederland per streek maar de verschillen zijn klein. Het gemiddelde aantal zonuren op jaarbasis is in Nederland 1521. In de onderstaande afbeelding zijn de gemiddelde zonuren per dag en per maand gegeven.

Gemiddeld aantal zonuren per dag per maand

Gemiddeld aantal zonuren per dag per maand.

 

De kuststrook van Nederland is gemiddeld genomen een stuk zonniger dan het binnenland. Dit heeft te maken met stapelwolken, die zich in het voorjaar dankzij de snel opgewarmde grond (en daardoor opstijgende lucht) vooral boven land vormen. Aan zee doet dit verschijnsel zich een stuk minder voor, omdat de zee nog koel is door de achterliggende winter. Daarnaast zorgt de zeewind voor het landinwaarts wegblazen van eventuele bewolking. In de zonurenkaart van Nederland (zie afbeelding hieronder) is een overzicht van de zonuren in de diverse delen van Nederland te zien.

 

Overzicht van de gemiddelde zonuren per jaar in Nederland

Overzicht van de gemiddelde zonuren per jaar in Nederland.

 

Belangrijker dan de plaats waar de PV-installatie wordt aangebracht is de oriëntatie van de panelen. In Nederland kunnen de panelen het beste op het Zuiden worden gelegd met een hellingshoek van 36°.  Het hoogste rendement geven de panelen als ze loodrecht op de zon zijn opgesteld. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen en schijnt voornamelijk op het vlak, gericht op het zuiden. Afhankelijk van het tijdstip van de dag zal de zon hoger aan de hemel staan. Een met de zon meedraaiend systeem zou meer energie opleveren, maar dit meestal economisch niet haalbaar. Een op het zuiden gerichte installatie met een hellingshoek van 36° is dan optimaal (zie de afbeelding hieronder).

De panelen moeten bij voorkeur zoveel mogelijk haaks op de instralende zon worden geplaatst.

De panelen moeten bij voorkeur zoveel mogelijk haaks op de instralende zon worden geplaatst.

Het rendement van de totale installatie

Het totale rendement van een PV-installatie hangt van vele factoren af. Eerder hebben we al de beperkingen gezien aan de opbrengst kant. De totale opbrengst kan tegenvallen door bewolking, opstelling van de panelen, lokatie van de panelen en bijvoorbeeld schaduw van omliggende objecten die op de panelen valt. Ook vervuiling van de panelen zou een oorzaak kunnen zijn van een lagere opbrengst.

 

Naast deze “externe”factor zijn er ook nog factoren die te maken hebben met de PV-installatie zelf zoals verliezen in de bekabeling en verliezen in de inverter. Deze verliezen zijn ook ca. 5% van de verwachte opbrengst.

 

Vandaar dat de vuistregel wordt gehanteerd dat gemiddeld een in Nederland opgesteld zonnepaneel voor een theoretisch vermogen van één wattpiek een opbrengst kan genereren van ongeveer 0,88 kilowattuur elektriciteit per jaar. Willen we het gemiddelde verbruik op jaarbasis van een gemiddeld gezinshuishouden in Nederland opwekken, dan hebben we een PV-installatie nodig met een vermogen van circa 4000 Wp. Dit levert op jaarbasis gemiddeld 3520 kWh aan elektrische energie op.

Gerelateerd aan Profiel van PV-opweksystemen